სულ 6 - ეკრანზეა 1 - 6-დან
მიმდევრობა
ცხელი

გიორგი კაპანაძე

ზოგადი ქირურგია
 
9.9 (22)
მკურნალობის შედეგი
 
10.0
ხარისხი / ფასთან
 
9.6
პროფესიონალიზმი
 
10.0
პუნქტუალობა
 
10.0
პიროვნული თვისებები
 
10.0
ცხელი

ლალი გოგია

რადიოლოგია
 
8.2 (10)
მკურნალობის შედეგი
 
8.2
ხარისხი / ფასთან
 
8.2
პროფესიონალიზმი
 
8.2
პუნქტუალობა
 
8.2
პიროვნული თვისებები
 
8.2
ცხელი

ვალერი შტააძე

უროლოგია
 
10.0 (2)
მკურნალობის შედეგი
 
10.0
ხარისხი / ფასთან
 
10.0
პროფესიონალიზმი
 
10.0
პუნქტუალობა
 
10.0
პიროვნული თვისებები
 
10.0
ცხელი

გიორგი კაპანაძე

ზოგადი ქირურგია
 
10.0 (3)
მკურნალობის შედეგი
 
10.0
ხარისხი / ფასთან
 
10.0
პროფესიონალიზმი
 
10.0
პუნქტუალობა
 
10.0
პიროვნული თვისებები
 
10.0
სულ 6 - ეკრანზეა 1 - 6-დან